ELTE TÓK HÖK » 2018-06-01

Daily Archives: 2018-06-01

Felhívás a 2018/2019. tanévi Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

Egyéb

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére az oktatásért felelős miniszter a 2018/2019. tanévre nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatása céljából.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G § (3) bekezdésének megfelelően a köztársasági ösztöndíj neve 2017. februártól – a 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A 2018/2019. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részére. Az alapképzésben tanulmányaikat befejező és a mesterképzésre felvételiző hallgatók számára lehetőség van a pályázat leadására.

A pályázati felhívást a Budapesten tanulmányokat folytató hallgatók részére hagyományos módon a Tanító- és Óvóképző Kar, a Szombathelyen tanulmányokat folytatók részére a SEK Tanulmányi Hivatal teszi közzé.

A Savaria Egyetemi Központban (SEK) tanulmányokat folytató hallgatók (ex-NYME-s hallgatók is) ettől a tanévtől a szakjukat gondozó karon meghirdetett pályázati szempontok alapján pályáznak

A pályázati űrlapokért, illetve további információkért a budapesti hallgatók a TÓK Hallgatói Önkormányzathoz, a szombathelyi hallgatók pedig elsősorban a SEK Tanulmányi Hivatalához és az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős tisztségviselőihez fordulhatnak.

 A pályázat leadásának határideje: 2018. július 5. (csütörtök) 12:00

A pályázatot a budapesti képzés hallgatói a TÓK Tanulmányi Hivatalban, a 134. irodában adhatják le félfogadási időben. (Vizsgaidőszakban szűkített nyitvatartási időben: hétfőn 9.00-12.00 és szerdán 13.00-15.00. A pályázat  leadási határidejére tekintettel a TÓK Tanulmányi Hivatal 2018. július 5-én csütörtökön 9.00-12.00 között is biztosít lehetőséget a pályázatok leadására.)

A pályázatot a szombathelyi képzés hallgatói a SEK Tanulmányi Hivatalban, az „A” épületben 12. irodában Eke Norbertné ügyintézőnek adhatják le félfogadási időben.

A határidő be nem tartása jogvesztő!

Kizárólag a tanulmányi eredmény alapján nem ítélhető oda az ösztöndíj, ezen kívül egyéb, a pontozási szempontoknál ismertetett eredmény felmutatása is szükséges hozzá.

A leadási határidőn túli, azaz 2018. július 5-e utáni vizsgaidőszaki teljesítések, valamint a határidőn túl beírt érdemjegyek nem kerülnek beszámításra a 2017/2018. tavaszi félévi tanulmányi eredményekbe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokkal összefüggésben.

A pályázás menetének részletes leírása és a pályázati űrlap letölthető innen: