FELHÍVÁS A 2020/2021. TANÉVI NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATÁRA

!Új leadási határidő: 2020. 09. 03. 23:56!

Kedves Hallgatók!

Idén is lehetőség nyílik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj megpályázására.

Mi az a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj?

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatása céljából. Az oktatásért felelős miniszter a 2020/2021. tanévre nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló módosított 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

 

FIGYELEM! Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

 

 

Meddig érvényes?        

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2020-ban 40 000 Ft havonta.

 

Kik pályázhatnak/ mik a feltételek?
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény azon hallgatói, akik

  • államilag támogatott, illetve költségtérítéses (önköltséges),
  • teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vesznek részt, valamint
  • akik jelenlegi, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két aktív félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet

 

Mikor van a pályázat leadásának határideje?

2020. 09. 03. 23:56

A PÁLYÁZAT LEADÁSÁRA KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS FORMÁBAN VAN LEHETŐSÉG!
Hol kell leadni a kérvényt?
A kérvényt az idei évben a Neptun → Kérvények fülön belül lehet leadni. A kérvényfelület 2020. június 15-től érhető el! Javasoljuk addig, a szükséges igazolások beszerzését.

 

További információk:

 

  1. A 2020/2021-es tanévre az Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 10 hallgatónak ítélhető oda.

 

  1. Kizárólag a tanulmányi eredmény alapján nem ítélhető oda az ösztöndíj, ezen kívül egyéb eredmény felmutatása is szükséges hozzá.

 

  1. A pályázó feladata a pályázathoz szükséges igazolások beszerzése. Minden jogcímet külön-külön, hiteles dokumentummal kell igazolni. A dokumentum a jogcímet igazoló aláírásával és hivatalos bélyegzővel válik hitelessé. Hiteles igazolás nélkül a jogcímre nem adható pont.

 

  1.  Az eredmény kiértesítése után 15 napig észrevételi, hiánypótlási és jogorvoslati lehetőséget biztosítunk. Kizárólag erre az e-mail címre fogadják a pótlásokat: hjb@kancellaria.elte.hu . A pályázat leadásához kijelölt dokumentumok hiányában pályázat elutasításra kerül.

 

 

A pályázat kritériumainak és benyújtható dokumentumainak listája

A felmerülő kérdéseket a tanulmanyi@tokhok.elte.hu e-mail címre várjuk.

 

Sok sikert kívánunk!

 

ELTE TÓK

Hallgatói Önkormányzat