GMP-diagnosztika tanfolyamon való ingyenes részvétel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„GMP-diagnosztika” akkreditált tanfolyamon való részvételre

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar épületében a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete GMP-diagnosztikai tanfolyamot tart, melyen a Kar két végzős hallgatója költségmentesen vehet részt.

A képzés ideje: 2018. április 12-13-14-e, 9:00-től 17:00 óráig.

Helye: Fszt. 31.

A jelentkezés határideje: 2018. március 20-a.

A jelentkezés módja: e-mailben a dekanhiv@tok.elte.hu címen, a tárgyba kérnénk feltüntetni a „GMP-tanfolyam” megnevezést.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. április 4.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

. szakmai önéletrajzot;
. motivációs levelet, melyben a pályázó indokolja, hogy miért szeretne a
tanfolyamon részt venni (terjedelme 2500-3000 karakter);
. az előző két félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot.

A GMP-diagnosztikáról röviden

A gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai rejtetten működnek, ezért csak sajátos módon vizsgálhatók. Ezt teszi lehetővé a GMP-diagnosztika. Az eljárás sztenderdizált, így a magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata megítélhető, minősíthető, és az eredmények alapján a terápia megtervezhető. 3 és 13 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas (bizonyos esetekben fiatalabbak és idősebbek részleges tesztelése is elvégezhető a diagnosztikával). A kapott adatok alapján a beszédfeldolgozás tesztelt működései jól jellemezhető, ezáltal a tipikus fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a zavart folyamattól. Ezt a diagnosztika életkorspecifikus értékei teszik lehetővé. A diagnosztika 20 tesztet tartalmaz, közülük 15 az óvodás és 18 az iskolás gyermekek vizsgálatára szolgál (a résztesztek számának különbségét az okozza, hogy vannak csak az óvodások és vannak csak az iskolások számára kialakítottak). A vizsgálat időtartama életkortól függően 25-35 perc.