Felhívás a 2017/2018. tanévi Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatása céljából.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. §   (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G §   (3) bekezdésének megfelelően az ösztöndíj neve 2017. februártól – a következő, 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű ( nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A 2017/2018. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részére. Az alapképzésben tanulmányaikat befejező és a mesterképzésre felvételiző hallgatók számára lehetőség van a pályázat leadására.

A pályázati felhívást a Budapesten tanulmányokat folytató hallgatók részére hagyományos módon a Kar, a Szombathelyen tanulmányokat folytatók részére SEK Tanulmányi Hivatal teszi közzé.

A pályázat leadásának határideje: 2017. június 30. (péntek) 12:30.
A pályázatot a Tanulmányi Hivatalban, a 134. irodában kell leadni félfogadási időben. (Vizsgaidőszakban szűkített nyitva tartási időben: hétfőn 9.00-12.00 és szerdán 13.00-15.00. 30.-án. A pályázat  leadási határidejére tekintettel a Tanulmányi Hivatal 2017. június 30-án pénteken 8.30-12.30 között is biztosít lehetőséget a pályázatok leadására.)
A határidő be nem tartása jogvesztő!

Kizárólag a tanulmányi eredmény alapján nem ítélhető oda az ösztöndíj, ezen kívül egyéb, a pontozási szempontoknál ismertetett eredmény felmutatása is szükséges hozzá.

A leadási határidőn túli, azaz 2017. június 30-a utáni vizsgaidőszaki teljesítések, valamint a határidőn túl beírt érdemjegyek nem kerülnek beszámításra a 2016/2017. tavaszi félévi tanulmányi eredményekbe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokkal összefüggésben.

A pályázás menetének részletes leírása, a pontozási szempontok és a pályázati űrlap letölthető innen: