Category Archives: Egyéb

Felhívás a 2018/2019. tanévi Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

Egyéb

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére az oktatásért felelős miniszter a 2018/2019. tanévre nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatása céljából.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G § (3) bekezdésének megfelelően a köztársasági ösztöndíj neve 2017. februártól – a 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A 2018/2019. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részére. Az alapképzésben tanulmányaikat befejező és a mesterképzésre felvételiző hallgatók számára lehetőség van a pályázat leadására.

A pályázati felhívást a Budapesten tanulmányokat folytató hallgatók részére hagyományos módon a Tanító- és Óvóképző Kar, a Szombathelyen tanulmányokat folytatók részére a SEK Tanulmányi Hivatal teszi közzé.

A Savaria Egyetemi Központban (SEK) tanulmányokat folytató hallgatók (ex-NYME-s hallgatók is) ettől a tanévtől a szakjukat gondozó karon meghirdetett pályázati szempontok alapján pályáznak

A pályázati űrlapokért, illetve további információkért a budapesti hallgatók a TÓK Hallgatói Önkormányzathoz, a szombathelyi hallgatók pedig elsősorban a SEK Tanulmányi Hivatalához és az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős tisztségviselőihez fordulhatnak.

 A pályázat leadásának határideje: 2018. július 5. (csütörtök) 12:00

A pályázatot a budapesti képzés hallgatói a TÓK Tanulmányi Hivatalban, a 134. irodában adhatják le félfogadási időben. (Vizsgaidőszakban szűkített nyitvatartási időben: hétfőn 9.00-12.00 és szerdán 13.00-15.00. A pályázat  leadási határidejére tekintettel a TÓK Tanulmányi Hivatal 2018. július 5-én csütörtökön 9.00-12.00 között is biztosít lehetőséget a pályázatok leadására.)

A pályázatot a szombathelyi képzés hallgatói a SEK Tanulmányi Hivatalban, az „A” épületben 12. irodában Eke Norbertné ügyintézőnek adhatják le félfogadási időben.

A határidő be nem tartása jogvesztő!

Kizárólag a tanulmányi eredmény alapján nem ítélhető oda az ösztöndíj, ezen kívül egyéb, a pontozási szempontoknál ismertetett eredmény felmutatása is szükséges hozzá.

A leadási határidőn túli, azaz 2018. július 5-e utáni vizsgaidőszaki teljesítések, valamint a határidőn túl beírt érdemjegyek nem kerülnek beszámításra a 2017/2018. tavaszi félévi tanulmányi eredményekbe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokkal összefüggésben.

A pályázás menetének részletes leírása és a pályázati űrlap letölthető innen:

 

 

EFOTT munka kreditért!

Egyéb

2018-ban az ELTE lesz az EFOTT házigazdája. Az ELTE TÓK és az EFOTT szervezésében valósul meg idén először a fesztivál keretein belül az egész fesztivál ideje alatt tartó Gyereksziget, ahol különböző programokkal várjuk a gyermekeket.

Az ELTE TÓK elsősorban felsőbb éves hallgatók számára nyújt lehetőséget, hogy jelentkezzenek a munkára, amit a következő félévben beválhatnak a Táboroztatás I. kurzus keretein belül 5 darab kreditre. Ezért fontos, hogy csak olyan hallgatók jelentkezzenek, akiknek ez a kurzus még nincs elvégezve (Táboroztatás I.), illetve szükségük van a kreditre a későbbiekben. Continue reading

Tisztújító Küldöttgyűlés Meghívó – 2018.05.07. 18:00

Egyéb

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Tisztelt HÖK tagok!

Tisztelt Meghívottak!

Tisztelettel meghívlak benneteket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzatának rendes éves Tisztújító Küldöttgyűlésére!

A küldöttgyűlés

Időpontja: 2018. május 07. 18:00

Helyszíne: ELTE TÓK I. em. 123-as terem (helyszínváltozás jogát fenntartjuk).

A pótülést ugyanarra a helyszínre, ugyanazon napon 18 óra 30 percre hívom össze.

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai a következők:

 1. Elnöki beszámoló
 2. Gazdasági alelnök beszámolója
 3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
 4. Elnöki program bemutatása
 5. Elnökválasztás
 6. Kari Tanács tagok megválasztása
 7. EHÖK Küldöttgyűlési tagok választása
 8. EHÖK Küldöttgyűlési póttagok választása
 9. Ellenőrző Bizottsági tagok választása
 10. Alapszabály módosítás
 11. Egyebek

Az Alapszabály 4.§ (4) értelmében a szavazati jog átruházható, azonban minden küldöttgyűlési tagnak legfeljebb egy átruházott mandátuma lehet. A szavazati jog átruházása a HÖK irodában történik, az Ellenőrző Bizottság tagjainál az iroda nyitva tartási idejében

(H-CS: 8:00-15:00, P: 9:00-14:00).

Megjelenésetekre feltétlenül számítok!

Esetleges kimentéseket, kérjük, Tóth Márton Ellenőrző Bizottsági elnöknél jelezzétek írásban a következő e-mail címen: eb@tokhok.elte.hu.

 

Tisztelettel:

Ferencz Olivér

Elnök

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzat

Jegyzőkönyv a 2017/2018 évi tavaszi Tisztújító Küldöttgyűlési tagok választásáról

Egyéb

fejléc

Jegyzőkönyv

2018

2017/2018 évi tavaszi Tisztújító Küldöttgyűlési tagok választásáról

 1. (2) a Küldöttgyűlés tagjai szakos képviselőhelyek száma:

Tanító szakon 12 fő

Óvodapedagógus szakon 12 fő

Csecsemő-és kisgyermeknevelő szakon 4 fő

Ifjúságsegítő szakon 3 fő

Szakirányú továbbképzésen 2 fő

 1. A választás eredménye:

(4)

 1. a) A választás akkor érvényes, ha a szavazáson részt vett a Kar aktív státuszú

nappali képzéses hallgatóinak legalább 25 %-a.

A Küldöttgyűlési tagok választása 2018. április 10-től 2018. április 20-ig volt meghirdetve. A szavazás elektronikusan a Neptun Tanulmányi rendszerén keresztül zajlott.

 1. április 23-án az Ellenőrző Bizottság 4 tagja összesítette a szavazatokat.

Az elektronikus választás érvényes és eredményes volt.

Az eredményesség szempontjából figyelembe vett aktív státusszal rendelkező 2151 hallgatóval kell számolni, közülük 576 adta le szavazatát (26,77%). Continue reading

HIRDETMÉNY

Egyéb

A 2017/2018. évi tavaszi Küldöttgyűlési választásra az alábbi hallgatók jelöltették magukat:

 

Tanító szakon

Baumgartner Bence

Gadácsi Lilla Luca

Gál Anna Krisztina

Jándli Mercédesz

Kárpáti Bianka

Koncz Fanni

Komáromi Annamária

Marxer Cseke Dömötör

Petrolán Árpád

Pribeli Dorina

Riersch Dorottya

Steirer Veronika

Szőkendi Borbála

Tircs Anna

Tóth Bálint

Tóth Zsófia 

Óvodapedagógus szakon

Birtalan Viktória

Czövek Boldizsár

Dudás Gabriella

Erdei Andrea

Gattyán Zsófia

Kalmár Gyöngyvér Bella

Kiss Andrea

Mészáros Sára

Nagy Eszter

Rév Zsófia

Vecsernyés Villő

Virág Vivien

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon

Czirmai Hanna Zorka

Gerencsér Eszter

Gyurkó Zsanett

Sárga Cintia

Siktár Orsolya

Takács Dorina

Varga Vivien

Ifjúságsegítő szakon

Horváth Kinga

Kiss Gergő

Menyhárt Dzsennifer

Szakirányú továbbképzésen

Lakatos Anita

Tóth-Molnár Mónika