Neveléstudományi MA szak

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán 2007 szeptemberében indult a mesterképzés a neveléstudomány szakterületén.

Ez a mesterképzési szak jelenti a továbbhaladást a tanítók, óvodapedagógusok, valamint csecsemő-és kisgyermeknevelő alapszakot végzettek számára.

A szak: 4 féléves, 120 kredites törzsanyagú. Neveléstudományi, pszichológiai nevelésszociológiai illetve oktatási-gazdaságtani ismereteket tartalmaz.
A képzés szakirányai:

 • a kora gyermekkor pedagógiája (nappali és esti tagozaton)
 • felsőoktatás pedagógiája (esti tagozaton)
 • intézményfejlesztő (esti tagozaton)

A szakirány célja: 0-12 éves korú gyermekek intézményes nevelésben közreműködő szakértők képzése akik alkalmasak az intézményi nevelési stratégiájának pedagógiai megalapozására, előkészítésére, szervezeti kereteinek és pedagógiai kultúrájának fejlesztésére. Képesek közreműködni egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában és szakmai ismereteik birtokában képeseket pedagógiai kutatások végzésére.

A szakon jelentős szerepet kap az önálló tanulás, sok a szeminárium és gyakorlati foglalkozás. A szakirányokon a tanulók egyéni és csoportos kutatási feladatokkal is találkoznak.

részletes információk: http://www.ppk.elte.hu/oktatas/nevelestudomanyi-mesterkepzesi-szak/

Szakirányú továbbképzések

 • Pedagógus szakvizsga és választható moduljai
  • Gyakorlatvezető óvodapedagógus (pedagógus életpályamodellben mesterpedagógusi szinthez beszámítható!)
  • Gyakorlatvezető tanító (ÚJ) (pedagógus életpályamodellben mesterpedagógusi szinthez beszámítható!)
  • Játékszakértő
 • Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
  (szakvizsgázott pedagógusoknak rövidebb képzési idő!)
 • Csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora
 • Német nemzetiségi tanító szak
 • Német nemzetiségi óvodapedagógus szak
 • Angol nyelv az óvodában
 • Élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés
 • Környezeti nevelő óvodapedagógus szak
 • Játékmentor

Kérdéseikkel H. Nagy Anna dékáni tanácsadóhoz fordulhatnak.
Telefon: 487-81-69

E-mail: tovabbkepzes@tok.elte.hu

További információk: http://www.tok.elte.hu/kepzes/szakiranyu

Műveltségterületi részismereti képzések:

Angol, magyar, matematika, természetismeret és testnevelés.

További információk: http://www.tok.elte.hu/hallgatok/reszismereti_kepzes