Digitális Pedagógia Tanszék:

Dr. Lénárd András tanszékvezető, egyetemi docens: lenard.andras@tok.elte.hu 

Sarbó Gyöngyi tanársegéd: sarbo.gyongyi@tok.elte.hu

Turzó-Sovák Nikolett tanársegéd: nikolett.sovak@tok.elte.hu

Vetési Erika tanársegéd: vetesi.erika@tok.elte.hu

Kőteleki Andrea Éva óraadó: infotanarno@tok.elte.hu

Untisz Tímea óraadó: untisztimi@tok.elte.hu

Matematika Tanszék:

Dr. Bagota Mónika egyetemi docens: bagota.monika@tok.elte.hu

Prof. Dr. Csíkos Csaba egyetemi tanár: csikos.csaba@tok.elte.hu

Kulman Katalin tanársegéd: kulman.katalin@tok.elte.hu 

Ökördi Réka tanársegéd: okordi.reka@tok.elte.hu

Pintér Mariann tanársegéd: pinter.marianna@tok.elte.hu

Szabóné Dr. Szitányi Judit tanszékvezető, egyetemi docens szitanyi.judit@tok.elte.hu

Testnevelési Tanszék:

Bokor Gábor testnevelő tanár: vacisfloorball@gmail.com 

Dr. habil. Csányi Tamás egyetemi docens: csanyi.tamas@tok.elte.hu

Horváth Dávid testnevelő tanár: horvathdavidakos@gmail.com 

Oláh Zsolt mestertanár: olah.zsolt@tok.elte.hu

Dr. Rácz Katalin egyetemi adjunktus: racz.katalin@tok.elte.hu

Vári Péter mestertanár: vari.peter@tok.elte.hu

Ziszisz Fédra testnevelő tanár: ziszisz.fedra@tok.elte.hu

Ének-zenei Tanszék:

Dallos Márta tanársegéd: dallos.marta@tok.elte.hu

Dévai Adrienn tanársegéd: devai.adrienn@tok.elte.hu

Dr. habil. Döbrössy János egyetemi docens: dobrossy.janos@tok.elte.hu

Frigyesi Tibor ny. művésztanár: 

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna mestertanár: toth.zsuzsanna@tok.elte.hu

Dr. habil. Kismartony Katalin egyetemi docens: kismartony.katalin@tok.elte.hu

Kovács Katalin tanársegéd: kovacs.katalin@tok.elte.hu

Dr. Szabadi Magdolna adjunktus: szabadi.magdolna@tok.elte.hu

Dr. Szesztay Zsuzsanna adjunktus: szesztay.zsuzsa@tok.elte.hu

Turmezeyné dr. habil Heller Erika egyetemi docens: heller.erika@tok.elte.hu 

Neveléstudományi Tanszék:

Aggné Dr. Pirka Veronika adjunktus: pirka.veronika@tok.elte.hu 

Dr. Bajzáth Angéla adjunktus: bajzath.angela@tok.elte.hu

Dr. Böddi Zsófia adjunktus: boddi.zsofia@tok.elte.hu 

Dr. habil F. Lassú Zsuzsa egyetemi docens: f.lassu.zsuzsa@tok.elte.hu

Flick- Takács Nikolett egyetemi tanársegéd: takacs.nikolett@tok.elte.hu 

Dr. Golyán Szilvia egyetemi docens: golyan.szilvia@tok.elte.hu

Dr. Gyöngy Kinga egytemi adjunktus: gyongy.kinga@tok.elte.hu

Dr. habil. Hercz Mária: hercz.maria@tok.elte.hu

Janek Noémi tanársegéd: janek.noemi@tok.elte.hu

Kerekes Valéria tanársegéd: kerekes.valeria@tok.elte.hu

Dr. Kolosai Nedda egyetemi docens: kolosai.nedda@tok.elte.hu

Dr. Rádi Orsolya adjunktus: radi.orsolya@tok.elte.hu 

Dr. Sándor Mónika egyetemi adjunktus: sandor.monika@tok.elte.hu

Dr. Serfőző Mónika egyetemi docens, tanszékvezető: serfozo.monika@tok.elte.hu

Svraka Bernadett egyetemi tanársegéd: svraka.bernadett@tok.elte.hu

Viktorin Dóra mestertanár: nagy.dorka@tok.elte.hu  

Vizuális Nevelési Tanszék

Bakos Tamás művésztanár: bakos.tamas@tok.elte.hu

Bércesi – Dienes Erika művésztanár: dienes.erika@tok.elte.hu

Dr. Császár Lilla adjunktus: csaszar.lilla@tok.elte.hu

Gál Nóra tanársegéd: gal.nora@tok.elte.hu

Gerber Pál adjunktus: gerber.pal@tok.elte.hu

Karáné Szántó Erika tanársegéd: kara.szanto.erika@tok.etel.hu

Dr. Pataki Gabriella egyetemi docens, tanszékvezető: pataky.gabriella@tok.elte.hu

Siposné Tavaszi Virág tanársegéd: stv@tok.elte.hu

Skaliczki Judit: skaliczki.judit@tok.elte.hu 

Vastag Ágnes művésztanár: vastag.agnes@tok.elte.hu

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék:

Dr. Árva Valéria egyetemi docens, tanszékvezető: arvai.valeria@tok.elte.hu

Fenyődi Andrea tanársegéd: fenyodi.andrea@tok.elte.hu

Kiss Gabriella nyelvtanár: kiss.gabriella@tok.elte.hu

Maya Jean Lo Bello tanársegéd: lo.bello.maya.jean@tok.elte.hu

Poros Andrea tanársegéd: poros.andrea@tok.elte.hu

Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens: trentinne.benko.eva@tok.elte.hu 

Baloghné Dr. Nagy Gizella adjunktus: bnagy.gizella@tok.elte.hu

Dorothee Lehr – Balló lektor: lehr.dorothee@tok.elte.hu 

Dr. habil. Márkus Éva dékán, egyetemi docens: markus.eva@tok.elte.hu

Miskei- Szabó- Réka tanársegéd: miskei.reka@tok.elte.hu

Radvai Teréz mestertanár: radvai.terez@tok.elte.hu

Bayer Krisztina nyelvtanár: bayer.christa@tok.elte.hu

Dr. Lásztity Nikola adjunktus: lasztity.nikola@tok.elte.hu

Társadalomtudományi Tanszék:

Cúthné Dr. Gyóni Eszter adjunktus: cuthne.gyoni.eszter@tok.elte.hu gyoni.eszter@tok.elte.hu 

Dr. Demeter Katalin főiskolai tanár: demeter.katalin@tok.elte.hu  demeterk@gmail.com 

Déri András tanársegéd: deri.andras@tok.elte.hu

Gilányi Magdolna tanársegéd: gilyani.magdolna@tok.elte.hu 

Dr. Lehmann Miklós tanszékvezető, egyetemi docens: lehmannm@tok.elte.hu 

Dúzs Miklós tanársegéd: duzs.miklos.elte@gmail.com 

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék:

Bereczkiné dr. Záluszki Anna tanszékvezető, egyetemi docens: bereczki.anna@tok.elte.hu

Dr. Daróczi Gabriella adjunktus: daroczi.gabriella@tok.elte.hu

Gaál- Horváth- Krisztina tanársegéd: horvath.krisztina@tok.elte.hu 

Gajdóné dr. Gődény Andrea adjunktus: gajdo.andrea@tok.elte.hu 

Dr. Göncöl Andrea adjunktus: gonczol.andrea@tok.elte.hu 

Dr. Hoványi Márton adjunktus: hovanyi.marton@tok.elte.hu

Koósné Sinkó Judit mestertanár: koosne.sinko.judit@tok.elte.hu 

Dr. Lózsi Tamás adjunktus: lozsi.tamas@tok.elte.hu

Dr. Merényi Hajnalka adjunktus: merenyi.hajnalka@tok.elte.hu

Dr. Pölcz Ádám adjunktus, tanszékvezető-helyettes: polcz.adam@tok.elte.hu 

Dr. Tóth M. Zsombor adjunktus: toth.m.zsombor@tok.elte.hu

Természettudományi Tanszék:

Bauer Zita mestertanár: bauer.zita@tok.elte.hu

Bärnkopfné Dr. Zsoffay Klára adjunktus: zsoffay.klara@tok.elte.hu

Fülöp Veronika mestertanár: fulop.veronika@tok.elte.hu

Dr. Hill Katalin adjunktus: hill.katalin@tok.elte.hu 

Mészárosné Dr. habil. Darvay Sarolta egyetemi docens: darvay.sarolta@tok.elte.hu 

Venyingi Beáta tanár, gyakorlati oktató: venyingi.beata@tok.elte.hu 

Dr. Vitályos Gábor Áron tanszékvezető, egyetemi docens: vitalyos.aron@tok.elte.hu