A Tanulmányi Hivatal ellátja a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat.
Elérhetőség: https://www.tok.elte.hu/th


A Kari Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi, felvételi ügyekkel kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási és tájékoztatási feladatait. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a NEPTUN alapú statisztikai adatszolgáltatás, a hallgatói kérvények döntéshozatalra való előkészítése és végrehajtása, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói önköltségi díjak beszedése.

A Tanító-és Óvóképző Karon az oktatásszervezés, vagyis a kurzusok meghirdetése nem a Tanulmányi Hivatal feladatkörébe tartozik, hanem az egyes kari Tanszékekhez, így kérjük tárgy- és kurzusmeghirdetéssel kapcsolatos ügyekben a megfelelő tanszék titkárságát keressék!

A Tanulmányi Hivatalban az elektronikus ügyintézés a továbbiakban is fennmarad. Mindezek alapján:
● A Neptunban elérhető kérelmek leadása továbbra is elektronikusan, a Neptunon keresztül történik.
● Személyes félfogadás keretében azon igazolásokat állítjuk ki, melyekre eredeti példányban van szüksége a hallgatónak.
● Hallgatói jogviszonyigazolást, kreditigazolást és teljesítésigazolást továbbra is elektronikusan, szkennelve állítunk ki

Bizonyos kérvénytípusok a Neptunban (Ügyintézés/Kérvények menüpont) digitális formában nyújthatók be. Ezen kívül kérelem sablonokat https://www.tok.elte.hu/th honlap Hallgatóknak/Letölthető dokumentumok menüpontjában is találnak. Kérvényeiket aláírva, dátummal ellátva, szkennelt formában e-mailben és postai úton is elfogadjuk, de kérjük, hogy beadványaikkal, illetve kérdéseikkel, igényeikkel elsősorban elektronikus úton forduljanak a Hivatalhoz.

2022. augusztus 1-től 2022. augusztus 22. hétfőig a TÓK Tanulmányi Hivatal zárva tart, az elektronikus ügyfélfogadás szünetel. A Tanulmányi Hivatal kollégái ügyeleti beosztásban 2-3 naponta olvassák az e-maileket, de az érdemi ügyintézésre a nyári szabadság után kerülhet sor.


A 2022. augusztus 22-i héten a beiratkozási elfoglaltságok miatt továbbra is elektronikus ügyintézésre van csak lehetőség.

A Tanulmányi Hivatal félfogadási ideje a regisztrációs és kurzusfelvételi időszakban:
● 2022. augusztus 31. szerda: 13:00-14:00
● 2022. szeptember 05. hétfő: 11:00-12:00
● 2022. szeptember 07. szerda: 13:00-14:00
● 2022. szeptember 09. péntek: 11:00-12:30
● 2022. szeptember 12. hétfő: 11:00-12:00
● 2022. szeptember 14. szerda: 13:00-14:00
● 2022. szeptember 16. péntek: 11:00-12:30
● 2022. szeptember 19. hétfő: 11:00-12:00
● 2022. szeptember 21. szerda: 13:00-14:00
● 2022. szeptember 23. péntek: 11:00-12:30

2022. szeptember 26. hétfőtől 2022. december 15. péntekig:
● Szerdánként: 13:00-14:00

Személyes ügyintézésre a jelzett intervallum(ok)ban van lehetőség a 134-es Információs Irodában.

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője