Utaznál, de bizonytalan vagy a nyelvtudásodban?
Szívesebben hallgatnád vendéghallgatóként is magyarul az órákat?
Tapasztalatokat gyűjtenél más egyetemeken?
Szakdolgozatodhoz gyűjtenél anyagot?
Csak rövid időre mennél?
Akkor pályázz a Makovecz Ösztöndíjra!

A Makovecz program célja a magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói és oktatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása. A programról részletesebben ITT lehet olvasni.

Kik pályázhatnak?

A jelentkezőnek a kiutazás idején aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie

Az ösztöndíjprogramban 1. féléves hallgatók is pályázhatnak. (Több jelentkező esetén az ELTE TÓK sorrendet állít fel, melynek alapja az eddig elért tanulmányi eredmény (kumulált, korrigált kreditindex), ebben az esetben az 1. féléves jelentkezők hátrébb sorolódnak.)

A pályázathoz szükséges dokumentáció:

 • Pályázati jelentkezési lap
 • Igazolás az előző lezárt félév tanulmányi átlageredményéről (Neptun képernyőfotóval igazolva)
 • Rövid, magyar nyelvű motivációs levél és tanulmányi terv
 • Önéletrajz
 • Nyelvvizsga igazolás, amennyiben a fogadó intézményben idegen nyelven tartott órákat is hallgatna
 • (ha van) Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb, az Egyetemi diákéletéhez köthető szervezetben végzett tevékenység igazolása, szociális támogatásról szóló igazolás.

A pályázat benyújtásának határideje:

őszi szemeszterre – május 15.
tavaszi szemeszterre – november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati dokumentációk benyújthatók az ELTE TÓK Makovecz koordinátorának, Nemes Zsófiának, nemes.zsofia@tok.elte.hu címen.

Külhoni partnerintézményeink:

 • Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárno, Szlovákia
 • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, Szlovákia
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár
 • Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia
 • Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Pedagógia és Pszichológia Kar, Beregszász

További kérdés esetén: kulugy@tokhok.elte.hu