Category Archives: Egyéb

KÜLDÖTTGYŰLÉSI TAG JELÖLÉSRE VALÓ FELSZÓLÍTÁS

Egyéb

fejléc

KÜLDÖTTGYŰLÉSI TAG JELÖLÉSRE VALÓ FELSZÓLÍTÁS

Tisztelt Hallgatók!

Az Ellenőrző Bizottság Küldöttgyűlési Tag választást hirdet Karunkon!

Választó és választható a kar minden beiratkozott hallgatója az ELTE TÓK HÖK Alapszabálya szerint:

  1. § (1) Az Önkormányzat legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.
  1. § (2) a Küldöttgyűlés tagjai szakos képviselőhelyek száma:
  • Tanító szakon 12 fő
  • Óvodapedagógus szakon 12 fő
  • Csecsemő-és kisgyermeknevelő szakon 4 fő
  • Ifjúságsegítő szakon 3 fő
  • Szakirányú továbbképzésen 2 fő

Continue reading

Állásbörze

Egyéb

1_uQXHrgOLJyLCmvQXxcEKFA

Kedves végzős Hallgatók és érdeklődők!

2018. április 9-én (hétfőn) 13:00-16:00 óra között Karunkon megrendezésre kerülő Állásbörze alkalmával a következő programokon lehet részt venni:

Felkészítő tanfolyamok:
• önéletrajz és motivációs levél írása
• próbainterjú intézményvezetők bevonásával
• karriermenedzsment kurzus

Továbbtanulást segítő kerekasztal beszélgetések:
• szakirányú továbbképzések
• MA képzések
• doktori képzések

A programok ingyenesek, azonban regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az alábbi felületen lehet február 28-ig:
https://goo.gl/forms/NBoY82OEEvNkYbMv2

GMP-diagnosztika tanfolyamon való ingyenes részvétel

Egyéb

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„GMP-diagnosztika” akkreditált tanfolyamon való részvételre

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar épületében a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete GMP-diagnosztikai tanfolyamot tart, melyen a Kar két végzős hallgatója költségmentesen vehet részt.

A képzés ideje: 2018. április 12-13-14-e, 9:00-től 17:00 óráig.

Helye: Fszt. 31.

A jelentkezés határideje: 2018. március 20-a.

A jelentkezés módja: e-mailben a dekanhiv@tok.elte.hu címen, a tárgyba kérnénk feltüntetni a „GMP-tanfolyam” megnevezést.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. április 4.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

. szakmai önéletrajzot;
. motivációs levelet, melyben a pályázó indokolja, hogy miért szeretne a
tanfolyamon részt venni (terjedelme 2500-3000 karakter);
. az előző két félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot.

A GMP-diagnosztikáról röviden

A gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai rejtetten működnek, ezért csak sajátos módon vizsgálhatók. Ezt teszi lehetővé a GMP-diagnosztika. Az eljárás sztenderdizált, így a magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata megítélhető, minősíthető, és az eredmények alapján a terápia megtervezhető. 3 és 13 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas (bizonyos esetekben fiatalabbak és idősebbek részleges tesztelése is elvégezhető a diagnosztikával). A kapott adatok alapján a beszédfeldolgozás tesztelt működései jól jellemezhető, ezáltal a tipikus fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a zavart folyamattól. Ezt a diagnosztika életkorspecifikus értékei teszik lehetővé. A diagnosztika 20 tesztet tartalmaz, közülük 15 az óvodás és 18 az iskolás gyermekek vizsgálatára szolgál (a résztesztek számának különbségét az okozza, hogy vannak csak az óvodások és vannak csak az iskolások számára kialakítottak). A vizsgálat időtartama életkortól függően 25-35 perc.

Nyitvatartási idő a vizsgaidőszakban

Egyéb

Kedves Hallgatók!

A vizsgaidőszak ideje alatt a HÖK iroda és a Tanulmányi Hivatal nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:

HÖK iroda:

Hétfő: 9:00-14:00
Kedd: 9:00-14:00
Szerda: 9:00-14:00
Csütörtök: 9:00-14:00
Péntek: 9:00-12:00

Tanulmányi Hivatal (2018. január 3. és február 2. között):

Hétfő: 9:00-12:00
Szerda: 13:00-15:00