Ellenőrző Bizottság Elnöke:

Cseklán Csenge

eb@tokhok.elte.hu

Bizottsági tagok:

Terényi Orsolya

Paunoch Péter