Célja: annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek az óvodapedagógusi vagy tanítói pálya gyakorlásának feltételei (gyakorlati).

Tartalma:

− 10 perces, oktató által irányított bemelegítő gimnasztika;

− Akadálypálya teljesítése (fellendülés kézállásba, gurulás előre segítséggel);

− Egykezes felső átadás és labdavezetés irányváltoztatással, felguggolás guggoló támaszba 3 részes svédszekrényre, felugrások, leugrások, átugrások, egyensúlygyakorlatok.

A testi alkalmassági vizsgálat értékeléséhez a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs eltitkolt betegsége; szükség esetén a pályázó terhelhetőségéről szakorvosi vélemény kérhető.

Kizáró ok: a feladatok teljesítésében megmutatkozó gyenge mozgáskoordináció, illetve kondíció, ami intenzív gyakorlással sem javítható.

(Forrás: http://tok-testnevelesi-tanszek.webnode.hu/oktatas/alkalmassagi-vizsga/)