Múlt hétfőn, 2024. május 13-án, 18 órakor tartotta az ELTE TÓK Hallgatói Önkormányzata Tisztújító Küldöttgyűlését. Az alkalmon megjelentek az ELTE Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői, illetve a Kar vezetősége is képviseltette magát.

A Küldöttgyűlésen a delegált tagok szavaztak a tisztségekért induló csapatról és annak tagjairól, továbbá a Küldöttgyűlés elé terjesztett anyagokról, és az ELTE TÓK HÖK Elnökségének beszámolóiról. 

Az ülés során Takaró Milán, a kari HÖK elnöke beszédében elköszönt a kari HÖK végzős tagjaitól. Fancsik Fanni, Kreisz Janka, Nagy Barbara, Pásztor Hanna, Révészné Lelkes Franciska és Váradi Gergő érdekképviseletben résztvevő hallgatók eddigi munkáját és tevékenységét ezúton is hálásan köszönjük. Az előző Elnökség tagjai beszámolóik ismertetése, esetleges kiegészítése után vettek búcsút és mondtak köszönetet a közös munkáért és az együtt töltött évekért. Milán ismertette programját és csapatának tagjait, melyet a küldöttgyűlési tagok megszavaztak. 

Milán Elnökségének tagjai és referensei az alábbi hallgatók:

Elnökség:

Takaró Milán, elnök 
Tisza Anna Krisztina, Általános és gazdasági ügyekért felelős alelnök
Ferenczy Eszter, a Tanulmányi Bizottság elnöke
Duró Viktória, a Szociális Bizottság elnöke
Vig Laura Gréta, a Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság elnöke
Parag Hanna, a Kulturális Bizottság elnöke
Tóth László, a Külügyi Bizottság elnöke

Referensek:

Király Pálma Dóra, Tudományos és szakdolgozatokért felelős referens 
Chován Evelin, Tanár- és mesterképzési referens
Magyari Barnabás, Pályázatokért felelős referens
Fekete Adél Laura, Esélyegyenlőségi referens
Egyedi Nikolett Krisztina, Sportreferens
Sinka Fanni, Kollégiumi referens 

A Küldöttgyűlés végén pedig az újonnan megválasztott csapat nevében megköszönte Milán az előző év munkáját.

Milánnak és csapatának hálásan köszönjük eddigi munkáját és érdekképviseleti tevékenységét, a következő ciklusra pedig az új csapatnak sok sikert és eredményes évet kívánunk!” 

Kategóriák: Egyéb