Category Archives: Egyéb

Tisztújító Küldöttgyűlés Meghívó – 2018.05.07. 18:00

Egyéb

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Tisztelt HÖK tagok!

Tisztelt Meghívottak!

Tisztelettel meghívlak benneteket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzatának rendes éves Tisztújító Küldöttgyűlésére!

A küldöttgyűlés

Időpontja: 2018. május 07. 18:00

Helyszíne: ELTE TÓK I. em. 123-as terem (helyszínváltozás jogát fenntartjuk).

A pótülést ugyanarra a helyszínre, ugyanazon napon 18 óra 30 percre hívom össze.

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai a következők:

 1. Elnöki beszámoló
 2. Gazdasági alelnök beszámolója
 3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
 4. Elnöki program bemutatása
 5. Elnökválasztás
 6. Kari Tanács tagok megválasztása
 7. EHÖK Küldöttgyűlési tagok választása
 8. EHÖK Küldöttgyűlési póttagok választása
 9. Ellenőrző Bizottsági tagok választása
 10. Alapszabály módosítás
 11. Egyebek

Az Alapszabály 4.§ (4) értelmében a szavazati jog átruházható, azonban minden küldöttgyűlési tagnak legfeljebb egy átruházott mandátuma lehet. A szavazati jog átruházása a HÖK irodában történik, az Ellenőrző Bizottság tagjainál az iroda nyitva tartási idejében

(H-CS: 8:00-15:00, P: 9:00-14:00).

Megjelenésetekre feltétlenül számítok!

Esetleges kimentéseket, kérjük, Tóth Márton Ellenőrző Bizottsági elnöknél jelezzétek írásban a következő e-mail címen: eb@tokhok.elte.hu.

 

Tisztelettel:

Ferencz Olivér

Elnök

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzat

Jegyzőkönyv a 2017/2018 évi tavaszi Tisztújító Küldöttgyűlési tagok választásáról

Egyéb

fejléc

Jegyzőkönyv

2018

2017/2018 évi tavaszi Tisztújító Küldöttgyűlési tagok választásáról

 1. (2) a Küldöttgyűlés tagjai szakos képviselőhelyek száma:

Tanító szakon 12 fő

Óvodapedagógus szakon 12 fő

Csecsemő-és kisgyermeknevelő szakon 4 fő

Ifjúságsegítő szakon 3 fő

Szakirányú továbbképzésen 2 fő

 1. A választás eredménye:

(4)

 1. a) A választás akkor érvényes, ha a szavazáson részt vett a Kar aktív státuszú

nappali képzéses hallgatóinak legalább 25 %-a.

A Küldöttgyűlési tagok választása 2018. április 10-től 2018. április 20-ig volt meghirdetve. A szavazás elektronikusan a Neptun Tanulmányi rendszerén keresztül zajlott.

 1. április 23-án az Ellenőrző Bizottság 4 tagja összesítette a szavazatokat.

Az elektronikus választás érvényes és eredményes volt.

Az eredményesség szempontjából figyelembe vett aktív státusszal rendelkező 2151 hallgatóval kell számolni, közülük 576 adta le szavazatát (26,77%). Continue reading

HIRDETMÉNY

Egyéb

A 2017/2018. évi tavaszi Küldöttgyűlési választásra az alábbi hallgatók jelöltették magukat:

 

Tanító szakon

Baumgartner Bence

Gadácsi Lilla Luca

Gál Anna Krisztina

Jándli Mercédesz

Kárpáti Bianka

Koncz Fanni

Komáromi Annamária

Marxer Cseke Dömötör

Petrolán Árpád

Pribeli Dorina

Riersch Dorottya

Steirer Veronika

Szőkendi Borbála

Tircs Anna

Tóth Bálint

Tóth Zsófia 

Óvodapedagógus szakon

Birtalan Viktória

Czövek Boldizsár

Dudás Gabriella

Erdei Andrea

Gattyán Zsófia

Kalmár Gyöngyvér Bella

Kiss Andrea

Mészáros Sára

Nagy Eszter

Rév Zsófia

Vecsernyés Villő

Virág Vivien

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon

Czirmai Hanna Zorka

Gerencsér Eszter

Gyurkó Zsanett

Sárga Cintia

Siktár Orsolya

Takács Dorina

Varga Vivien

Ifjúságsegítő szakon

Horváth Kinga

Kiss Gergő

Menyhárt Dzsennifer

Szakirányú továbbképzésen

Lakatos Anita

Tóth-Molnár Mónika


KÜLDÖTTGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Egyéb

fejléc

KÜLDÖTTGYŰLÉSI VÁLASZTÁS MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Hallgatók!

Miután az egyik választóterületen nem teljesült a minimális jelölteknek a számát elérni, ezért a TÓK Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága meghosszabbítja a választásokat az alábbiak szerint:

A jelölés helye és ideje:

 • Felhívás KGY jelöltállításra 2018. március 05-től március 12-ig.
 • A jelölőidőszak időpontja: 2018. március 13-tól április 8-ig.

Az ajánlások (aláírások) gyűjtése az EB által kiadott jelölőlapokon lehetséges. Ami a jelölőidőszak alatt, nyitvatartási időben a TÓK HÖK irodában vehető át.

 • A jelölés az ELTE TÓK HÖK Ellenőrző Bizottság (EB) által hitelesített jelölőlappal, írásban történik, a szükséges aláírások összegyűjtésével.
 • A jelölés tartalmazza: a jelölt nevét, szakját, NEPTUN-kódját és a jelölés idejét.
 • A jelölőlapot a jelöltnek és ajánlóinak saját kezűleg kell aláírnia.
 • A jelöltek választhatóságának ellenőrzése a Tanulmányi Osztály által kiadott névjegyzék alapján történik.
 • A kitöltött jelölőlapokat a jelöltállítási időszakban munkanapokon az ELTE TÓK HÖK irodájában nyitvatartási időben az EB tagjai veszik át.
 • Az érvényesen leadott jelöltek listáját az EB 2018. április 09-én hirdeti ki. (faliújság és honlap)

A választások helye, időpontja és módja:

 • A választási időszak időpontja: 2017. április 10-től április 20-ig.
 • A választások lebonyolítása az ELTE TÓK HÖK Alapszabálya alapján történik.
 • A választás elektronikus úton, titkos szavazással történik.
 • A hallgatók választásra való jogosultsága a Tanulmányi Osztály által kiadott névjegyzék alapján történik, a választásra jogosult hallgatók e-mail értesítést kapnak.
 • április 23-án kerül sor a szavazatszámlálásra.
 • április 23-án az EB kihirdeti a Küldöttgyűlési tagok névsorát.

Budapest, 2018. március 26.

 

Tóth Márton

                                                                                        Ellenőrző Bizottsági elnök

KÜLDÖTTGYŰLÉSI TAG JELÖLÉSRE VALÓ FELSZÓLÍTÁS

Egyéb

fejléc

KÜLDÖTTGYŰLÉSI TAG JELÖLÉSRE VALÓ FELSZÓLÍTÁS

Tisztelt Hallgatók!

Az Ellenőrző Bizottság Küldöttgyűlési Tag választást hirdet Karunkon!

Választó és választható a kar minden beiratkozott hallgatója az ELTE TÓK HÖK Alapszabálya szerint:

 1. § (1) Az Önkormányzat legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.
 1. § (2) a Küldöttgyűlés tagjai szakos képviselőhelyek száma:
 • Tanító szakon 12 fő
 • Óvodapedagógus szakon 12 fő
 • Csecsemő-és kisgyermeknevelő szakon 4 fő
 • Ifjúságsegítő szakon 3 fő
 • Szakirányú továbbképzésen 2 fő

Continue reading