2023/24-es tanév, tavaszi féléve:

Tanulmányi ösztöndíj: minden hallgató jogosult rá, aki tanulmányait állami ösztöndíjas formában végzi. Ez az egyedüli ösztöndíj, amit nem kell megpályázni, a Neptun rendszer magától számolja ki.
Minden félévben más-más az érdemjegyhez tartozó összeghatár.

KI = ∑( teljesített kredit  * érdemjegy)  / 30

kreditindex: a tanulmányokat értékelő mutató. A tanulmányi ösztöndíjat a megelőző félév kreditindexe alapján lehet elnyerni.

Vhr1. 24. § (3) (…) A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és
érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt
teljesítendő harminc kredittel kell osztani.

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője