A Tanulmányi Hivatal ellátja a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat.
Elérhetőség: https://www.tok.elte.hu/th


A Kari Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi, felvételi ügyekkel kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási és tájékoztatási feladatait. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a NEPTUN alapú statisztikai adatszolgáltatás, a hallgatói kérvények döntéshozatalra való előkészítése és végrehajtása, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói önköltségi díjak beszedése.

A Tanító-és Óvóképző Karon az oktatásszervezés, vagyis a kurzusok meghirdetése nem a Tanulmányi Hivatal feladatkörébe tartozik, hanem az egyes kari Tanszékekhez, így kérjük tárgy- és kurzusmeghirdetéssel kapcsolatos ügyekben a megfelelő tanszék titkárságát keressék!

A Tanulmányi Hivatalban az elektronikus ügyintézés a továbbiakban is fennmarad. Mindezek alapján:
● A Neptunban elérhető kérelmek leadása továbbra is elektronikusan, a Neptunon keresztül történik.
● Személyes félfogadás keretében azon igazolásokat állítjuk ki, melyekre eredeti példányban van szüksége a hallgatónak.
● Hallgatói jogviszonyigazolást, kreditigazolást és teljesítésigazolást továbbra is elektronikusan, szkennelve állítunk ki

Bizonyos kérvénytípusok a Neptunban (Ügyintézés/Kérvények menüpont) digitális formában nyújthatók be. Ezen kívül kérelem sablonokat https://www.tok.elte.hu/th honlap Hallgatóknak/Letölthető dokumentumok menüpontjában is találnak. Kérvényeiket aláírva, dátummal ellátva, szkennelt formában e-mailben és postai úton is elfogadjuk, de kérjük, hogy beadványaikkal, illetve kérdéseikkel, igényeikkel elsősorban elektronikus úton forduljanak a Hivatalhoz.

A Tanulmányi Hivatal félfogadási ideje a regisztrációs és kurzusfelvételi időszakban:

A TÓK Tanulmányi Hivatal karácsonyi szünet előtti utolsó félfogadási napjai:

2023. december 11. hétfő 10-12

2023. december 13. szerda 13-14

2023. december 18. hétfőtől december 22. péntekig elektronikusan elérhetők hivatali e-mail címükön (th@tok.elte.hu)

2023. december 23-tól 2024. január 3. szerdáig zárva tart.

2024. január 3. szerdától a vizsgaidőszak végéig érvényes félfogadási idő: szerdánként 13-15 között

A januári félfogadás nem a szokásos irodában (I. em. 134.) tart, hanem a TÓK Könyvtár olvasóterme mögötti irodában!

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője