A Tanulmányi Hivatal ellátja a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat.
Elérhetőség: https://www.tok.elte.hu/th


A Kari Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi, felvételi ügyekkel kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási és tájékoztatási feladatait. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a NEPTUN alapú statisztikai adatszolgáltatás, a hallgatói kérvények döntéshozatalra való előkészítése és végrehajtása, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói önköltségi díjak beszedése.

A Tanító-és Óvóképző Karon az oktatásszervezés, vagyis a kurzusok meghirdetése nem a Tanulmányi Hivatal feladatkörébe tartozik, hanem az egyes kari Tanszékekhez, így kérjük tárgy- és kurzusmeghirdetéssel kapcsolatos ügyekben a megfelelő tanszék titkárságát keressék!

A Tanulmányi Hivatalban az elektronikus ügyintézés a továbbiakban is fennmarad. Mindezek alapján:
● A Neptunban elérhető kérelmek leadása továbbra is elektronikusan, a Neptunon keresztül történik.
● Személyes félfogadás keretében azon igazolásokat állítjuk ki, melyekre eredeti példányban van szüksége a hallgatónak.
● Hallgatói jogviszonyigazolást, kreditigazolást és teljesítésigazolást továbbra is elektronikusan, szkennelve állítunk ki

Bizonyos kérvénytípusok a Neptunban (Ügyintézés/Kérvények menüpont) digitális formában nyújthatók be. Ezen kívül kérelem sablonokat https://www.tok.elte.hu/th honlap Hallgatóknak/Letölthető dokumentumok menüpontjában is találnak. Kérvényeiket aláírva, dátummal ellátva, szkennelt formában e-mailben és postai úton is elfogadjuk, de kérjük, hogy beadványaikkal, illetve kérdéseikkel, igényeikkel elsősorban elektronikus úton forduljanak a Hivatalhoz.

A Tanulmányi Hivatal félfogadási ideje:

2023/2024/2. félévi szorgalmi időszak 

2024. február 26. hétfőtől 2024. május 17. péntekig

Hétfő:   10.00-12.00

Péntek: 10.00-12.00

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője